Høring - Eurovignettdirektivet

Eurovignettdirektivet (om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur) er revidert i EU. Målet med revisjonen er å få til lik praksis i EU/EØS området når det gjelder innkreving av avgifter for bruk av vegnettet. EØS avtalen gjør at direktivet er relevant for Norge. Samferdselsdepartementet har derfor sendt saken ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2007

  • Høringsfrist: 15.03.07