Høring - Eurovignettdirektivet

Eurovignettdirektivet (om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur) er revidert i EU. Målet med revisjonen er å få til lik praksis i EU/EØS området når det gjelder innkreving av avgifter for bruk av vegnettet. EØS avtalen gjør at direktivet er relevant for Norge. Samferdselsdepartementet har derfor sendt saken ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2007

  • Høringsfrist: 15.03.07

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Kongelig Norsk Automobilklubb

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Motorførernes Avholdsforbund

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Automobil-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Miljøvernforbund

Norvegfinans

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oppland fylkeskommune

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Rogaland fylkeskommune

SINTEF Teknologi og Samfunn

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Transportbedriftenes landsforening

Transportøkonomisk institutt

Troms Fylkeskommune

Vegdirektoratet

Vest-Agder Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune

Høringsuttalelser

Datatilsynet Høringsuttalelse
Logistikk- og transportindustriens landsforening Høringsuttalelse
Norges naturvernforbund Høringsuttalelse
Norvegfinans Høringsuttalelse, vedlegg
Oslo kommune byråd for samferdsel og miljø Høringsuttalelse

Schenker AS

Høringsuttalelse
Vegdirektoratet Høringsuttalelse

 

 

Til toppen