Høring - Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift

for investeringer mv i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannsanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: