Høring - forskrift om gjennomføring av de fire hovedforordningene i regelverket om et felles europeisk luftrom

Resultat: Forskrift om etablering av felles europeisk luftrom

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Avinor AS - Hovedkontoret

Conoco Phillips

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EAA – Chapter 573, Norway

Finansdepartementet

Flymedisinsk institutt

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forsvarsstaben, Luftfartsstaben

Justis- og politidepartementet

Kings Bay AS

Kunnskapsdepartementet

Luftfartstilsynet

Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter

Meteorologisk Institutt

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NHO Luftfart

Norges Luftsportsforbund/Norsk Aero Klubb

Norsk Allmennflyforenning (AOPA)

Norske Helikopteransattes Forbund

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Hydro ASA

Norsk Kabinforening

Notodden lufthavn

Nærings- og handelsdepartementet

Oljedirektoratet

Oppgaveregisteret

Petroleumstilsynet

Politiets sikkerhetstjeneste

PRIFO – Privatansattes Fellesorganisasjon

Rygge sivile lufthavn AS

Sandefjord lufthavn Torp

Skien lufthavn AS

STAFO luftfart v/Storhaug

Statens havarikommisjon for transport

Statoil ASA

Stord lufthavn AS

Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Storm Weather Center

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utenriksdepartementet

Høringsbrevet/notatet (pdf)

Avinor AS

Høringsuttalelse (pdf)

Finansdepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Forsvarsdepartementet

Høringsuttalelse (pdf)

Meteorologisk Institutt

Høringsuttalelse (pdf)

NHO Luftfart

Høringsuttalelse (pdf)

Norsk Flygelederforening

Høringsuttalelse (pdf)

Storm Weather Center

Høringsuttalelse (pdf)

Til toppen