Høring – forskrift om tilskudd til fellesanlegg for frukt

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilskudd til fellesanlegg for frukt på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.11.2021

Fellespakkeriet SA

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd

Hardanger Fjordfrukt SA

Hyggen Produsentlag SA

Innvik Fruktlager SA

Landbruksdirektoratet

Lærdal Grønt SA

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

PL Nå fruktlager SA

Ryfylkefrukt SA

Sognefrukt SA

Telefrukt AS

Ullensvang fruktlager SA