Høring — forslag til endring av hvitvaskingsforskriften

Høringsfrist 15. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring – forslag til endring av hvitvaskingsforskriften


  • Høringsfrist: 15. mai 2006
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format
  •  

    Resultat: Forskrift 23. juni 2006 om endring i forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger mv.