Høring — forslag til endringer i bokføringsforskriften

Høringsfrist: 20. oktober 2006

Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om endring i forskrift om bokføring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20. oktober 2006
  • Høringssvar blir fortløpende lagt ut i pdf-format
Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om endring i forskrift om bokføring