Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK)

Forslaget innebærer mange små endringer som i sum vil gi en mer effektiv og betryggende byggesaksbehandling. Mer konkret innebærer høringsforslaget at flere tiltak kan oppføres uten tillatelse fra kommunen og at unødvendig byggesaksbehandling og rapporteringsplikt av tiltak fjernes. Forslaget klargjør videre hvilke tilbygg som kan oppføres uten tillatelse. Forslaget vil også legge til rette for at saksbehandlingen knyttet til overtredelsesgebyr blir mer ensartet, betryggende og effektiv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016