Høring - Forslag til endringer i lov om studentsamskipnader

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 28. juni 1996 nr 54 om studentsamskipnader på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.03.2007

Resultat:
  • Høringsfrist: 12.03.07

Høringsbrev (i pdf-format, 25 KB)
Høringsnotat (i pdf-format, 166 KB)
Høringsinstanser (i pdf-format, 14 KB)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 71 (2006–2007) 15. juni 2007 frem forslag til ny lov om studentsamskipnader. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.