Høring - rapport fra arbeidsgruppe om studentsamskipnadsordningen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 04.04.06