Ot.prp. nr. 71 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Om lov om studentsamskipnader

Om lov om studentsamskipnader

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget