Høring - forslag til endringer i pakkereiseloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Justisdepartementet
Moderniseringsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Den norske Turistforening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Flyselskapenes landsforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Reisegarantifondet