Høring - "Hindre for digital verdiskapning" - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Departementet ber om synspunkter på Digitutvalgets rapport "Hindre for digital verdiskaping" innen 22. april.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.04.2013