NOU 2013: 2

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Hindre for digital verdiskaping

Hindre for digital verdiskaping

Les dokumentet

Utrykt vedlegg