Høring om rapporter om kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet sender på høring rapportene om Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren, der faktagrunnlag om de statlige institusjonene i UH-sektoren relateres til bygningsmassen. Kunnskapsdepartementet ønsker tilbakemelding på om rapportene inneholder feil i faktaframstillingen og skriftlig omtale av egen institusjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.03.2018