Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene

Konkurransevridninger mellom kommuner og privateHøringsfrist: 16.04.2003 Resultat: Forskrift 12. desember 2003.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16.04.2003
  • Resultat: Forskrift 12. desember 2003