NOU 2003: 3

Merverdiavgiften og kommunene

Merverdiavgiften og kommunene — Konkurransevridninger mellom kommuner og private

Les dokumentet