NOU 2003: 3

Merverdiavgiften og kommunene— Konkurransevridninger mellom kommuner og private

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 11. januar 2002 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere ulike løsninger som gjør at merverdiavgiften virker nøytral for kommunenes beslutninger. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 18. desember 2002

Jørn Rattsø leder

Brita Bye

Trond Christensen

Trine Beate Groven

Liv Kristine Hammer

Tor S. Kildal

Tor Lande

Gerd Leira

Torill Lønningdal

Tom Rådahl

Ole Jørgen Wilberg

Erik Vassnes

Erik Mæhlen Larsen

Lars Einar Legernes

Jan Erik Mardal

Åsne Hana Torgersen

Til forsiden