Høring - NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2005

Resultat:
  • Det videre arbeidet
  • Pressemelding ved fremmleggelse av NOU 2004:28 (07.12.04)