NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold — (Naturmangfoldloven)

Les dokumentet