NOU 2004: 28

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold — (Naturmangfoldloven)

Les dokumentet