Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet sender Verdipapirlovutvalgets andre delutredning, NOU 2017: 1, på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2017