Høring av NRK-plakaten

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner osv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.02.2022

Vår ref.: 21/5372

Høring av NRK-plakaten

Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring.

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner osv.

Høringen er lagt ut på regjeringen.no www.regjeringen.no/2888982. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfristen er 7. februar 2022.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Bjørn Eckblad
seniorrådgiver

 

Abelia

Adresseavisen ASA

Aftenposten

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Allente

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia

Annonsørforeningen

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevakten

Bauer Media Group

Bergens Tidende AS

Creo - forbundet for kunst og kultur (MFO)

Dagbladet

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske filmskolen

Den Norske Turistforening

Discovery Communications Nordic

Egmont

Eyeworks Dinamo

Film & Kino

Filmparken AS

FilmReg

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Fritt Ord

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fædrelandsvennen

Gyro

HBO Nordic

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet, Institutt for TV-utdanninger

Høgskulen i Volda

Hørselshemmedes Landsforbund

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kopinor

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombodet

Mastiff Entertainment

Media City Bergen

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Nettavisen

Mediehuset Nettavisen

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Monster

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nordic Entertainment Group

Nordisk Film Distribution AS

Nordisk Film og TV AS

Nordland fylkeskommune

Noregs Mållag

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges televisjon AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk Komponistforening

Norsk kulturråd

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk meteorologisk institutt

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norske Dramatikeres Forbund

Norske filmbyråers forening

Norske Filmregissører

Norwaco

NRK Nynorsk mediesenter

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

OsloMet - storbyuniversitetet

P4 Radio Hele Norge AS

P7 Kristen Riksradio

Polaris media

Press - Redd barna ungdom

Radio Energy - NRJ Norge AS

Radio P5

Riks TV AS

Riksmålsforbundet

Rogaland fylkeskommune

Rubicon Tv

Sálas - Sámi lágádus- ja aviisasearvi (Samisk forlegger- og avisforening)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Senter for rettsinformatikk

SF Norge AS

Sivilombudet

Sponsor- og eventforeningen

Språkrådet

Stavanger Aftenblad

Stopp diskrimineringen

Strix Television

Telenor

Telia

The Walt Disney Company Nordic Norway

Tro & Medier

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

TV 2 AS

TVNorge AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitetet i Trondheim

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Virke produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund