Høring - Ny forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers sjuke- og inseminasjonsbesøk

Forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk. Fastsatt 18.12.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2006