Høring av ny pengespillforskrift

Ny pengespillforskrift er ment å erstatte gjeldende forskrifter vedtatt med hjemmel i lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Disse tre lovene vil bli erstattet av ny pengespillov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.08.2022

Vår ref.: 22/2251

Høring av ny pengespillforskrift

Høringsbrevet som PDF-fil (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny pengespillforskrift.

Ny pengespillforskrift er ment å erstatte gjeldende forskrifter vedtatt med hjemmel i lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Disse tre lovene vil bli erstattet av ny pengespillov, jf. Prop 220 L (2020 – 2021) Ny lov om pengespill (pengespilloven), som er hjemmelsgrunnlaget for ny pengespillforskrift. Ny pengespillov trer i kraft 1. januar 2023.

Høringsfristen er 5. august 2022.

Høringen er lagt ut på www.regjeringen.no/2911904. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Runa Kleiberg
seniorrådgiver

Høringsinstanser

4H Norge
Abelia
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Agens AS
Akademikerne
Akan
AKKS Norge
Altibox AS
Altibox AS
American Car Club of Norway
Annonsørforeningen
Apple AB
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkivverket
Attac Norge
Aurora støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge
Barne- og familiedepartementet
Barnekreftforeningen
Barneombudet
Barnevakten
Bedriftsforbundet
Betsson Norge
Blå Kors Norge
Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet
Brystkreftforeningen
Brønnøysundregistrene
Buddhistforbundet
Buypass Originator AS
Bydelsmødrene
Bø Sommarland
Carcinor
CARE Norge
Caritas Norge
Cerebral Parese-foreningen
Charitech AS
Cherry AB
CISV Norge
Civitan
Color Line
Come On
Datatilsynet
De frie evangeliske forsamlinger misjons og hjemmeutvalget
De frie evangeliske forsamlinger Ung
De Unges Orkesterforbund
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den lutherske bekjennelseskirke
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli
Den Norske Advokatforening
Den norske Birgitta-riksstorlosje
Den norske kirke
Den Norske Turistforening
Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
Det frivillige Skyttervesen
Det Hvite Bånd - Norges kristne avholdsforbund for kvinner
Det Islamske Kultursenter Samfunn i Norge - Diksin
Det norske hageselskap
Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon
Det norske skogselskap
Det norske travselskap
Diabetesforbundet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktesalgsforbundet
DNT - edru livsstil
Domeneshop AS
Dyrebeskyttelsen Norge
Dyreparken i Kristiansand
Dysleksi i Norge
Effektiv altruisme Norge
Eidsiva Bredbånd AS
Eika Gruppen
Elevorganisasjonen
Europabevegelsen i Oslo
Europeisk ungdom
Evry Card Services
Facebook Norway
Finans Norge
Finansdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
Flyktninghjelpen
Folkeakademienes Landsforbund
FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans
Forbruker Europa
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet
Forbundet for norske museumsvenner
Forbundet KYSTEN
Forbundet mot rusgift
Foreningen 2 foreldre
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for muskelsyke
Foreningen Frikanalen
Foreningen Norden
Foreningen vi som har et barn for lite
Forsvarets seniorforbund
Forsvarsdepartementet
Fortidsminneforeningen
Forum for natur og friluftsliv - FNF
Fotolotto AS
Framfylkingen
Framtiden i våre hender
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Fritt Ord
Frivillighet Norge
Funcom
Fundraising Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
GamblingCompliance
GamblingCompliance
Grønn Ungdom
Gynkreftforeningen
Hamar Game Collective
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Hjelpelinjen for spillavhengige
Homenet AS/ Global Connect
Human-Etisk Forbund
Hunderfossen familiepark
Hvite Ørn Norge
Hyperion - norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen i Volda
Hørselshemmedes Landsforbund
IKT Norge
Indremisjonsforbundet
Innovasjon Norge
Innsamlingskontrollen i Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Institutt for samfunnsforskning
International students union of Norway
Intresseorganisasjonen for Frittstående Motorsportklubber
IOGT i Norge
Ivareta - pårørende berørt av rus
Junior- og barneorganisasjonen JUBA
Justis- og beredskapsdepartementet
Juvente
K. Aspelund AS
Kabel Norge
KFUK-KFUM speiderne
Kindred Group
Kirkens Nødhjelp
Kiwanis International District Norden
Klagenemndssekretariatet
Klassisk
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kongelig norsk automobilklub
Kongelig norsk båtforbund
Kongeparken
Konkurransetilsynet
Kopinor
Korpsnett Norge
KORUS Øst
KRIK Kristen Idrettskontakt
Kringkastingsringen
Kristensamfunnet i Norge
KS - Kommunesektorens organisasjon
Kunnskapsdepartementet
Kvekersamfunnet, the religious society of friends (quakers) in Norway
Kvinnegruppa Ottar
Landbruks- og matdepartementet
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen mot fordøyelses-sykdommer
Landsforeningen uventet barnedød
Landslaget for lokalhistorie
Landsorganisasjonen i Norge
Lions club international district 104
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotteripartner
MA - rusfri trafikk
Maharishi-stiftelsen
Med Israel for fred
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Megapop
Mental Helse Norge
Mental helse ungdom
Miljøagentene
Misjonsalliansen
Misjonskirken Norge
Momentum - foreningen for arm- og benprotesebrukere
Morbus Addison forening
Multippel sklerose forbundet i Norge
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og ungdom
NBO - Norsk bransjeforening for onlinespill
NHO Reiseliv
Noregs Mållag
Noregs Ungdomslag
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Bank
Norges Bingo- og Lotteriforbund
Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbunds Ungdom
Norges bygdekvinnelag
Norges bygdeungdomslag
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Fotballforbund
Norges Frivilligsentraler
Norges handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges handikapforbunds ungdom
Norges Husflidslag
Norges Håndballforbund
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges KFUK-KFUM
Norges kirkesangforbund
Norges Korforbund
Norges kristelige student- og skoleungdomslag
Norges livredningsselskap
Norges markedsføringsforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norges myalgisk encefalopati forening
Norges naturvernforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Sjakkforbund
Norges Skiforbund
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Norges speiderforbund
Norges Svømmeforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges televisjon AS
Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner
Norid
Norilco - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
Normisjon
Norsk amatørteaterforbund
Norsk bluesunion
Norsk botanisk forening
Norsk Bridgeforbund
Norsk cøliakiforening
Norsk dystoniforening
Norsk epilepsiforbund
Norsk filatelistforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for cystisk fibrose
Norsk forening for fartøyvern
Norsk forening for nevrofibromatose
Norsk forening for osteogenesis imperfecta
Norsk forening for slagrammede
Norsk forening for spillproblematikk
Norsk Friidrett
Norsk Frilynt
Norsk fyrhistorisk forening
Norsk hesteeierforbund
Norsk hestesenter
Norsk IP-TV forbund
Norsk jazzforum
Norsk Jernbaneklubb
Norsk Jockeyklub
Norsk kolonihageforbund
Norsk kulturråd
Norsk lokalradioforbund
Norsk lokalradioforbund
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk lymfødem og lipødemforbund
Norsk Motor Klubb
Norsk musikkråd
Norsk Målungdom
Norsk ornitologisk forening
Norsk Pantelotteri AS
Norsk Pokerforbund
Norsk radio relæ liga
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Rikskringkasting AS
Norsk Rikstoto
Norsk sangerforbund
Norsk Sangerforum
Norsk Tipping AS
Norsk tourette forening
Norsk veteran motorsykkel club NVMC
Norsk Viseforum
Norsk Økrimforening
Norske Kunstforeninger
Norske Kveners forbund / Ruijan kveeniliitto
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske redningshunder
Norske reserveoffiserers forbund
Norske symfoni-orkestres landsforbund
Norske trekkspilleres landsforbund
Norwaco
Novamedia Norsk Postkodelotteri AS
NRJ Norge AS
Ny Musikk
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Ordenene Riddere av det hvite kors i Norden
Oslo Byfogdembete
Oslo katolske bispedømme
Oslo Kristne Senter
OsloMet
OsloMet - storbyuniversitetet
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Playsafe Norway AS
Politidirektoratet
PRESS - Redd Barna Ungdom
Prostatakreftforeningen (PROFO)
Psoriasis- og eksemforbundet
Ravn Studio AS
RE:ACT
Redd Barna
Redd Barna
Redningsselskapet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskogfondet
Right to play
Riks TV AS
Riksadvokaten
Rotary forum Norge
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Sandefjord bredbånd AS
Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget og Markedsrådet
Senior Norge
Seniordans Norge
Seniornett Norge
Senter for rettsinformatikk
Signal Bredbånd AS
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skeiv ungdom
Skeiv verden
Skjærgårds live
Slekt og data
Snow Castle AS (Snowcastle Games)
SOS-Barnebyer
Sparebankforeningen
Spillavhengighet Norge
Spillerforeningen
Sponsor- og eventforeningen
Språkrådet
Stiftelsen Dam
Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo
Stiftelsen livsglede for eldre
Stiftelsesforeningen
Stoffskifteforbundet
Strømmestiftelsen
Søndagsskolen Norge
Telenor ASA
Telia
Traditional Taekwondo Union
Tusenfryd
Ung kreft
Ungdom mot EU
Ungdommens sjakkforbund
UNICEF Norge
Uninett Norid AS
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Utenriksdepartementet
Utviklingsfondet
Vellenes Fellesorganisasjon
Vev Romerike AS
Virke Produsentforeningen
Visa Norge
Vokse med medfødt hjertefeil
Voksne for Barn
WSO - landsforeningen We Shall Overcome
WWF-Norge
XERCIZE
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Zonta International District 13, område Norge
Økokrim
Økologisk Norge