Høring - forslag om å heve strafferammen for brudd på kravet om tillatelse for å tilby betalingstjenester

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat om å heve strafferammen for brudd på finansforetaksloven § 2-3 om krav om tillatelse for å tilby betalingstjenester

Status: På høring

Høringsfrist: 18.05.2018