Høring om datalagring - forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data

Samferdselsdepartementet sender nå på høring et forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data, knyttet til gjennomføring av datalagringsdirektivet. Høringsfrist er 7. juni 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2013

Samferdselsdepartementet sender nå på høring et forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data, knyttet til gjennomføring av datalagringsdirektivet.

Frist for innspill og merknader er 7. juni 2013.