Høring - datalagring

Høringsnotat om datalagring er nå sendt på høring, med høringsfrist 12. april 2010. Notatet er utarbeidet av Samferdselsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i fellesskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2010

Vår ref.: 09/585-HK

-

Høringsbrev (pdf)

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Abelia

ACN Norge AS

Advokatfirmaet Elden

Agder Energi

Agder Lagmannsrett

Akademikerne

Alcatel Norway AS

Amnesty International Norge

Barneombudet

BKK Marked AS

Borgarting Lagmannsrett

Broadnet Norge AS

Brukerklagenemda

Canal Digital

Chess Communications

Cisco Systems Norge

Consorte Norge AS

Datatilsynet

Deltasenteret

Den internasjonale juristkommisjonen, avd Norge

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Den norske dommerforening

Departementene

Det juridiske fakultet i Bergen

Det juridiske fakultet i Oslo

Det juridiske fakultet i Trømsø

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det samfunnsvitenskaplige fakultetet i Bergen

Det samfunnsvitenskaplige fakultetet i Oslo

Det samfunnsvitenskaplige fakultetet i Tromsø

DnV

Domstoladministrasjonen

EDB business partner ASA

Eforum

Eidsiva Bredbånd AS

Eidsivating Lagmannsrett

El- og IT forbundet

Elektronikkbransjens servicekontor AS

Elektronikkforbundet

Eltel Networks AS

Eniro Norge AS

Enivest AS

EOS-utvalget

Ericsson AS

Europabevegelsen

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets tele- og datatjeneste

Forsvarsgruppen av 1997

Frostating Lagmannsrett

Funksjonshemmedes Fellesforbund

Generaladvokaten

GET

Gulating Lagmannsrett

Hafslund Telecom

Hi3G Access Norway AS

HSH

Høyesterett

Hålogaland Lagmannsrett
 
IBM Norge AS

IKT-Norge

Informasjonsteknologi-næringens Forening

Inquam Norway AS

Institutt for informatikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for rettsinformatikk

Intelecom Group AS

ITAKT Sekretariatet

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunenens Sentralforbund (KS)

Konkurransetilsynet

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

KRIPOS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Last Mile Communications

Lebara AS

LOS bynett AS

Lyse Tele AS

Maritime Communications Partners AS

MCI Norway

Mediebedriftenes landsforening

Mesta

Microsoft Norge

Mobile Norway AS

MTU Nett AS

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

NBBL

Nei til EU

NELFO

NEMKO

Nera Networks AS

NetCom AS

Network Computing Spectrum AS

Network Norway

Newphone Norge AS

NextGenTel AS

NextNet AS

NGO-forum for menneskerettighetene

NHO

NITO

Nokia Norge

Nordisk Mobiltelefon Norge AS

Norges Forskningsråd

Norges Juristforbund

Norges Lensmannslag

Norges Televisjon AS

Norkring Telenor Broadcast

Norsk forening for Jus og EDB

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Norsk Presseforbund

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting

Norsk Romsenter

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS)

Norsk Senter for Menneskerettigheter

Norsk Teknologi

Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

NTE Bredbånd AS

NTNU

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

One Call AS

Orange Business Norway AS

Organisasjon mot politisk overvåkning (OPO)

Orkla ASA

Oslo Statsadvokatembeter

P4 Radio hele Norge

Personvernkommisjonen

Politidirektoratet

Politiets data- og materielltjeneste

Politiets fellesforbund

Politiets forum mot seksuelle overgrep (PFSO)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politijuristene

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

Powertech Information Systems AS

Radio Norge

Redd Barna Norge

Regjeringsadvokaten

Relacom

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

RiksTV AS

Satel Norge AS

Schibsted ASA

Siemens AS

Sikringsradioen

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statnett

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon Norge (SON)

Sønnico

Tafjord Mimer AS

Talkmore AS

TampNett AS

Tekna

Tele2 Norge AS

Teleforum

Telenor

Teleplan AS

Telepluss Access AS

Teletopia AS

Telio Telecom AS

Trondenes Tingrett

Trondheim Tingrett

TV2 AS

TV3 AS

TVNorge AS

UNINETT

Ventelo

Verizon Norway AS

Økokrim