Høring om egen pensjonskonto mv

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.02.2018