Høring - om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.09.2015