Høring — om endringer i forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak, samt for forsikringsselskap

Resultat: Forskrift 21. februar 2006 om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsselskap og morselskap for slike

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 22.12.2005
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format