Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.03.2018

Vår ref.: 17/5026

Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Regjeringen har sagt at den skal forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Kulturdepartementet legger derfor opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Frist for å sende inn høringssvar er 12. mars 2018. Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende organ som ikke er oppført på adresselisten.

Høringsuttalelser avgis digitalt under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med hilsen

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Anne Sletmo
fagdirektør

4H NORGE

A B F BÅTFORENING

ABLOOM

ACEM

ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

ADHD NORGE

ADRA NORGE - ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY NORWAY

AFASIFORBUNDET I NORGE

AFGHANISTANKOMITEEN

AFS NORGE INTERNASJONAL UTVEKSLING

AGAPEKIRKA

AKERSELVENS BAATFORENING

AKERSHUS AMATØRTEATERRÅD (ATR)

AKKS NORGE

AKSJONSKOMITEEN HJELP JØDENE HJEM

AKTIV MOT KREFT

AKTIVITETSKLUBBEN

A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING

ALENEFORELDREFORENINGEN

ALTEVATN HYTTE OG BÅTEIERFORENING

ALVESTAD BÅTFORENING

AMNESTY INTERNATIONAL NORGE

ANSA - ASSOCIATION OF NORWEGIAN STUDENTS ABROAD

ANTIRASISTISK SENTER

ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND

ARBEIDERNES BÅTFORENING

ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING

AREOPAGOS

ARNATVEIT BARNE OG UNGDOMSSENTER STIFTELSE

ASIA LINK

ASKIM FRIVILLIGHETSSENTRAL

ASSITEJ NORGE

ATELIER NORD

ATTAC NORGE

AUTISMEFORENINGEN I NORGE

AV-OG-TIL

BAHA I-SAMFUNNET I NORGE

BANDORG

BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE I OSLO (UNGORG)

BARNEKREFTFORENINGEN

BARNEVAKTEN

BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER

BERGEN MOSKE

BERGENS SKOG- OG TRÆPLANTNINGS- SELSKAP

BETESDA PINSEMENIGHET

BIKUBEN - REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER

BINDALSEIDET VELFORENING

BIOLOGISK DYNAMISK FORENING

BLODKREFTFORENINGEN

BLUES IN HELL

BLÅ KORS NORGE

BOREALIS

BRAK

BROBYGGERSTIFTELSEN

BRUNLANES HISTORIELAG

BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH

BRUNSTAD UNGDOMSKLUBB

BRYSTKREFTFORENINGEN

BRØNNØYSUNDREGISTRENE

BUDDHISTFORBUNDET

BUTTERFLY FRIENDS

BYGDØY SENIORSENTER

BYKIRKEN

BÅTFORENINGEN SJEKTA

CARCINOR

CARE NORGE

CARITAS NORGE

CENTRAL JAM-E-MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY

CEREBRAL PARESE-FORENINGEN

CHILDREN AT RISK FOUNDATION

CHURCH OF PENTECOST INTERNATIONAL NORWAY

CISV NORGE

CLAUSENENGEN FOTBALLKLUBB

COMPASSION NORGE

CREDOKIRKEN

DAGALIFJELL LØYPELAG

DARU SALAAM ISLAMIC CENTRE

DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER MISJONS OG HJEMMEUTVALGET

DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER UNG

DE NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON

DE UNGES ORKESTERFORBUND

DEAF AID

DEBRA NORGE

DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE

DEN FINLÄNDSKA EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLINGEN I NORGE

DEN FRIE EVANGELISKE FORSAMLING MENIGHETEN

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

DEN ISLANDSKE EVANGELISKE- LUTHERSKE MENIGHET I NORGE

DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

DEN NORSKE BIRGITTA-RIKSSTORLOSJE

DEN NORSKE DRUIDORDEN F G D O

DEN NORSKE FRIMURERORDEN

DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE

DEN NORSKE HISTORISKE FORENING

DEN NORSKE REVISORFORENING

DEN NORSKE TURISTFORENING

DEN TYRKISK ISLAMSKE UNION

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN

DESIGN WITHOUT BORDERS

DET ALMINDELIGE SAMFUND

DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET HVITE BÅND NORSKE KVINNERS KRISTNE AVHOLDSFORBUND

DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG HERZEGOVINA

DET ISLAMSKE FORBUNDET

DET ISLAMSKE KULTURSENTER SAMFUNN I NORGE - DIKSIN

DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

DET MOSAISKE TROSSAMFUND

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

DET NORSKE BIBELSELSKAP

DET NORSKE HAGESELSKAP

DET NORSKE MISJONSSELSKAP

DET NORSKE SKOGSELSKAP

DET NORSKE STUDENTERSAMFUND

DET NORSKE TRAVSELSKAP

DIABETESFORBUNDET

DIGNI

DISSIMILIS NORGE

DIVISJONSFORENINGEN

DMI NORGE (INTERNASJONAL DØVEMISJON)

DNT-EDRU LIVSSTIL

DOXA STI

DRÅPEN I HAVET

DUOTTAR HEARGGIT

DYNAMISK SPORTSSKYTING NORGE

DYREBESKYTTELSEN BERGEN

DYREBESKYTTELSEN LILLESTRØM OG OMEGN

DYREBESKYTTELSEN NORGE

DYREBESKYTTELSEN OSLO OG OMEGN- DYRENES HUS

DYREVERNALLIANSEN

DYSLEKSI NORGE

DØRDAL VELFORENING

EAT FOUNDATION

EGERSUND SJØMANNSFORENING

EGGEBOGEN BÅTFORENING

EGGEDAL TURLAG

EIKEFJORD GRENDALAG

ELEVORGANISASJONEN

ELIHUMENIGHETEN VESTFOLD

ENGERDAL SAMFUNNSHUS OG VELFORENING

ENSLIGES LANDSFORBUND

EUROPABEVEGELSEN I NORGE

EUROPEISK UNGDOM

EVANGELIEHUSET

EVANGELISK ORIENTMISJON

FAGRÅDET - RUSFELTETS HOVEDORGANISASJON

FAMILIEKIRKEN MANDAL

FAMILIEKLUBBENE I NORGE

FANTASIFORBUNDET

FATTIGHUSET

FELLESRÅDET FOR AFRIKA

FESTIDALEN

FIAN-NORGE

FILADELFIA

FILADELFIA ASKIM

FILADELFIA MENIGHETEN

FILADELFIAKIRKEN DRAMMEN

FILADELFIAKIRKEN SARPSBORG

FILADELFIAMENIGHETEN

FILADELFIAMENIGHETEN

FILADELFIAMENIGHETEN EYDEHAVN

FILADELFIAMENIGHETEN VENNESLA

FINANSDEPARTEMENTET

FJELLPARKFESTIVALEN

FJORDGUTEN UNGDOMSLAG

FOLKEAKADEMIENES LANDSFORBUND

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK

FOLKEMUSIKKDAGANE I ÅL

FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS

FONTENEHUS NORGE

FONTENEHUSET ASKER

FONTENEHUSET OSLO ØST

FONTENEHUSET RYGGE

FONTENEHUSET STAVANGER

FOR FANGERS PÅRØRENDE (FFP)

FORBUNDET KYSTEN

FORENINGEN BEKKELAGET SENIORSENTER

FORENINGEN EKKO

FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB

FORENINGEN FOR BLØDERE I NORGE (FBIN)

FORENINGEN FOR ELOVERFØLSOMME

FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER

FORENINGEN FOR MARFAN, LOEYS-DIETZ OG LIGNENDE TILSTANDER

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR FOD

FORENINGEN KULTURELT INITIATIV

FORENINGEN NORDEN NORGE

FORENINGEN NORGES DØVBLINDE

FORENINGEN STORE NORSKE LEKSIKON

FORSAND BÅTFORENING

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORTIDSMINNEFORENINGEN

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ

FORUT SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING

FRAMFYLKINGEN

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

FREDRIKSTAD MOTORBÅTFORENING

FRELSESARMEEN

FREMSKRITTSPARTIETS UNGDOM

FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD

FRILYNT NORGE

FRIVILLIG GULSET

FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

FRIVILLIGHET NORGE

FRIVILLIGSENTRALENE I FREDRIKSTAD

FRÆNA PINSEMENIGHET

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO

GATEJURISTEN I TROMSØ

GAUTEFALL LØYPELAG

GET FOCUSED

GIMLEKOLLEN VELFORENING

GLOBAL NO

GOD NOK

GODØY SMÅBÅTFORENING

GUDS MENIGHET VEGÅRSHEI

GYNKREFTFORENINGEN

HALDEN FRIVILLIGSENTRAL

HAMAR BÅTFORENING

HAMAR FRIVILLIGSENTRAL

HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

HARDANGER MUSIKKFEST

HARRY BENJAMIN RESSURSSENTER HBRS

HAUGERUD IDRETTSFORENING

HEI VERDEN

HEKTA - TROSOPPLÆRING FOR UNGDOM

HELLIGE OLGA MENIGHET-DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

HELSEUTVALGET

HEMNE BÅTFORENING

HFBU HÅNDVERKSTEDET FOR BARN OG UNGE

HIMALPARTNER

HIVNORGE

HJERNESVULSTFORENINGEN

HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE HSFN

HOPEFUL

HOPPENSPRETT TURN JESSHEIM

HUMAN ETISK FORBUND

HUMANISTFORBUNDET

HUMANISTISK UNGDOM

HVITE ØRN NORGE

HYPERION - NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER

HÆGELAND MENIGHETSHUS

HÅLOGALAND AMATØRTEATERSELSKAP (HAT

IBRA MEDIA NORGE

IF FRØY

INDIAS BARN

INDRE VIKSFJORD VEL

INDREMISJONSFORBUNDET

INGEBORG REFLING HAGEN KULTURHUS - FREDHEIM

INNVANDRERNES LANDSORGANISASJON

INTERESSEGRUPPA FOR HEDLEBERGET

INTERESSELAGET FOR GALEAS GURINE

INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM NORSK AVDELING

INTRO

INTRO ACADEMY

IOGT I NORGE

ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY

ISLAMSKE OPPLÆRINGS SENTER

JANNICKES MINNEFOND

JEHOVAS VITNER

JERNBANEPENSJONISTENES FORBUND

JESUS CHURCH

JESUS KVINNER

JESUS REVOLUTION

JEUNESSES MUSICALES NORWAY

JOIN GOOD FORCES

JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL NORWAY

JUNIOR- OG BARNEORGANISASJONEN JUBA

JUSTISDEPARTEMENTET

JUVENTE

KA ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR KIRKELIGE VIRKSOMHETER

KALOTTSPEL

KARISMAKIRKEN

KFUK-KFUM GLOBAL

KINNASPELET

KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID

KIRKENS SOS I NORGE

KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN

KLASSISK

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

KNAPPEN FORELDREFORENINGEN FOR BARN MED SPISE- OG ERNÆRINGSPROBLEMER

KONDIS NORSK ORGANISASJON FOR KONDISJONSIDRETT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB

KONGELIG NORSK BÅTFORBUND

KORPSNETT NORGE

KREFTFORENINGEN

KREFTOMSORG ROGALAND

KRINGSJÅS VENNER

KRISTEN IDRETTSKONTAKT

KRISTENSAMFUNNET I NORGE

KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE

KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE

KRISTENT FELLESSKAP I BERGEN

KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)

KRISTENT NETTVERK

KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

KRÅKERØY BÅTFORENING

KULTURHUSET REALEN

KULTURSENTERET SISA

KUNST OG DESIGN I SKOLEN

KVEKERHJELP

KVEKERSAMFUNNET, THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN NORWAY

KVINNEFRONTEN I NORGE

KVINNER I NETTVERK

KVINNERS FRIVILLIGE BEREDSKAP

KVITESEID PINSEMENIGHET

LAHELLEFJORDEN BÅTFORENING

LANDSFORBUNDET AV MOTORHISTORISKE KJØRETØYKLUBBER

LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK

LANDSFORENINGEN FOR ETTERLATTE VED SELVMORD LEVE

LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE

LANDSFORENINGEN FOR NYRE- PASIENTER OG TRANSPLANTERTE

LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE

LANDSFORENINGEN MOT FORDØYELSES- SYKDOMMER

LANDSFORENINGEN UNGDOM OG FRITID

LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD

LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME, WSO

LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE

LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

LANGENES ARBEIDSKIRKE

LANGØEN BÅTFORENING

LAR-NETT NORGE

LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER

LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE

LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY

LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOSESTIFTELSE

LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK

LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104

LIVETS SENTER

LIVETS SENTER HAMAR

LOP LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER

LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET

LOTTERINEMDA

LUNGEKREFTFORENINGEN

LUPE LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE

LYMFEKREFTFORENINGEN

LYNGDAL BÅTFORENING

LYNGDAL PINSEMENIGHET

LÆRERNES MISJONSFORBUND

M4 EUROPE

MA RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL

MAKEMUSIC

MARAN ATA NORGE

MARBORG

MARITASTIFTELSEN

MAROKKANSK TROSSAMFUNN

MATSENTRALEN OSLO

MED ISRAEL FOR FRED

MENIGHETEN 3:16

MENIGHETEN ARENA

MENIGHETEN I FILADELFIA

MENIGHETEN SAMFUNDET EGERSUND

MENIGHETEN SAMFUNDET KRISTIANSAND

MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET

MENNESKEVERD

MENTAL HELSE

MENTAL HELSE UNGDOM

MERCY SHIPS NORGE

METODISTKIRKEN I NORGE

METODISTKIRKENS BARNE- OG UNGDOMSFORBUND

MILJØAGENTENE

MILJØSTIFTELSEN BELLONA

MINHAJ UL QURAN INTERNATIONAL NORWAY

MINORITETSPOLITISK TENKETANK - MINOTENK

MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER

MISJON SAREPTA

MISJON UTEN GRENSER

MISJONSALLIANSEN

MISJONSKIRKEN NORGE

MISJONSKIRKEN UNG

MISSION AVIATION FELLOWSHIP

MODUM BAD

MOMENTUM - FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

MORBUS ADDISON FORENING

MOSS OG OMEGN KVINNERÅD

MOSTER GRENDAUTVAL

MOTORFØRERNES AVHOLDSFORBUND UNGDOM

MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE

MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN

MUSIKKENS STUDIEFORBUND

MUSIKKPEDAGOGENE NORGE

MUSIKKVERKSTEDET BYREMO

MYLLA LØYPEFORENING

MØTEPLASSEN ELVERUM

NABBETORP BÅTFORENING

NAMIBIAFORENINGEN

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN

NATIONAL TAEKWON-DO NORWAY

NATTERAVNENE

NATTERAVNENE I BERGEN SENTRUM

NATUR OG UNGDOM

NEI TIL EU

NESKOLLEN VELFORENING

NEW LIFE MISSION

NOAH

NOAS

NORDBYGDA GRENDELAG

NORDIC HARVEST MISSION

NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ

NORDMANNS-FORBUNDET

NORDSTRAND SENIORSENTER

NORECOPA

NOREGS MÅLLAG

NOREGS UNGDOMSLAG

NORGE AMERIKA FORENINGEN

NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND

NORGES AUTOMOBIL FORBUND

NORGES BILSPORTFORBUND

NORGES BLINDEFORBUND

NORGES BLINDEFORBUNDS UNGDOM

NORGES BYGDEKVINNELAG

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

NORGES DØVEFORBUND

NORGES FIBROMYALGI FORBUND

NORGES FREDSRÅD

NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING

NORGES HANDIKAPFORBUND

NORGES HINDU KULTUR SENTER

NORGES HUSFLIDSLAG

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

NORGES JEGER OG FISKERFORBUND

NORGES KFUK KFUM SPEIDERE

NORGES KFUK-KFUM

NORGES KIRKESANGFORBUND

NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND

NORGES KORFORBUND

NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING

NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG

NORGES KRISTNE RÅD

NORGES KULTURVERNFORBUND

NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND

NORGES LIVREDNINGSSELSKAP

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

NORGES NATURVERNFORBUND

NORGES PARKINSONFORBUND

NORGES POLITIIDRETTSFORBUND

NORGES RØDE KORS

NORGES SAMEMISJON

NORGES SJAKKFORBUND

NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND

NORGES SOSIALE FORUM

NORGES SPEIDERFORBUND

NORGES UNGE KATOLIKKER

NORGES UNGE VENSTRE

NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER

NORILCO - NORSK FORENING FOR STOMI, RESERVOAR OG MAGE- OG TARMKREFT

NORMISJON

NORSAHEL

NORSK AMATØRTEATERFORBUND

NORSK BLUESUNION

NORSK BRIDGEFORBUND

NORSK CØLIAKIFORENING

NORSK CØLIAKIFORENING UNGDOM

NORSK DYSMELIFORENING

NORSK DYSTONIFORENING

NORSK FILATELISTFORBUND

NORSK FILMKLUBBFORBUND

NORSK FOLKEHJELP

NORSK FORBUND FOR SVAKSYNTE

NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE

NORSK FORENING FOR FARTØYVERN

NORSK FORENING FOR GRAVPLASSKULTUR

NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE

NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE

NORSK FOSTERHJEMSFORENING

NORSK FRILUFTSLIV

NORSK FYRHISTORISK FORENING

NORSK GIDEON

NORSK INTERESSEFORENING FOR STAMMING OG LØPSK TALE

NORSK ISLANDSHEST FORENING

NORSK JAZZFORUM

NORSK JERNBANEKLUBB

NORSK KENNEL KLUB

NORSK KOLONIHAGEFORBUND

NORSK LAKSEFESTIVAL

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

NORSK LYMFØDEMFORENING

NORSK MOTOR KLUBB

NORSK MOTORCYKKEL UNION

NORSK MUSIKKRÅD

NORSK MÅLUNGDOM

NORSK OCD FORENING, ANANKE

NORSK ORNITOLOGISK FORENING

NORSK OSTEOPOROSEFORBUND

NORSK P E N

NORSK PASIENTFORENING

NORSK RADIO RELÆ LIGA

NORSK REVMATIKERFORBUND

NORSK ROTARY FORUM

NORSK SANGERFORBUND

NORSK SANGERFORUM

NORSK SENIOR GOLF

NORSK TOURETTE FORENING

NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB NVMC

NORSK VISEFORUM

NORSKE AKEVITTERS VENNER

NORSKE BAPTISTERS BARNE- OG UNGDOMSFORBUND

NORSKE JERNBANERS AVANTGARD

NORSKE KIRKEAKADEMIER

NORSKE KONSERTARRANGØRER

NORSKE KUNSTFORENINGER

NORSKE KVENERS FORBUND/ RUIJAN KVEENILITTO

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING

NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN

NORSKE REDNINGSHUNDER

NORSKE RESERVEOFFISERERS FORBUND

NORSKE SYMFONI-ORKESTRES LANDSFORBUND

NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUND

NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AID

NORWAY ROCK LIVE

NOTODDEN MOTORBÅTFORENING

NPIF

NY GENERASJON

NY MUSIKK

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

OASEN BIBELSENTER

OIKOS - ØKOLOGISK NORGE

OPEN HEART TROSBUDBRINGEREN STIFTELSE

OPERASJON DAGSVERK

ORDET OG ISRAEL

ORGANISASJONEN ATROP STØTTE & ETTERVERNSENTER

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN

ORMESTAD MOTORBÅTFORENING

OSLO FREEDOM FORUM NORWAY (OFFN)

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

OSLO KRISTNE SENTER

OSLO TEATERSENTER

OSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON

OSLOSENTERET

PALESTINAKOMITEEN I NORGE

PENSJONISTFORBUNDET

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PINSEBEVEGELSEN I NORGE

PINSEKIRKA FILADELFIA ÅLESUND

PINSEKIRKA FLEKKEFJORD

PINSEKIRKEN FILADELFIA

PINSEKIRKEN I BÆRUM

PINSEKIRKEN MJØNDALEN

PINSEKIRKEN TABERNAKLET

PINSEKIRKEN TABERNAKLET SKIEN

PINSEKYRKJA I VOLDA

PINSEMENIGHETEN BETANIA

PINSEMENIGHETEN BETANIA STATHELLE

PINSEMENIGHETEN BETEL

PINSEMENIGHETEN BETEL, TRONDHEIM

PINSEMENIGHETEN EVANGELIEHUSET

PINSEMENIGHETEN EVANGELIESALEN BERØA

PINSEMENIGHETEN KLIPPEN

PINSEMENIGHETEN SALEM

PINSEMENIGHETEN SALEN

PINSEMENIGHETEN SION

PINSEMENIGHETEN SION MOLDE OG OMEGN

PINSEMENIGHETEN TABERNAKLET

PINSEMENIGHETEN ZION

PINSEVENNENES BARNE- OG UNGDOMSUTVALG

PLAN NORGE

POLITIETS PENSJONISTFORBUND

POLYTEKNISK FORENING

POSTENS PENSJONISTFORBUND

PRESS

PROSTATAKREFTFORENINGEN (PROFO)

PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET

PÅ SYKKEL I TELEMARK

RAFTOSTIFTELSEN

RAUMAROCK

REDD BARNA

REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING

REGNSKAP NORGE

REGNSKOGFONDET

RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE

RETTSPOLITISK FORENING

RIDDERRENNET

RIKSMÅLSFORBUNDET

RIO RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON

ROGALAND ISLAMSKE FELLESFORENING

RUSFRI OPPVEKST

RUTEBILHISTORISK FORENING

RYGGE BÅTFORENING

RYGGFORENINGEN I NORGE

RYGGMARGSBROKKFORENINGEN- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN

RØD UNGDOM

RÅDET FOR PSYKISK HELSE

RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER

SABIMA

SAFEMUSE, SAFE MUSIC HAVENS INITIATIVE

SAGATUN BRUKERSTYRT SENTER

SALEMKIRKEN OSLO

SALT BERGENSKIRKEN

SALTDAL MC KLUBB

SAMARBEIDSFORUMET AV FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER (SAFO)

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS OG LIVSSYNSSAMFUNN

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

SAMMEN PÅ SYKKEL

SANDEFJORD FRIVILLIGSENTRAL

SANDNES BEDEHUSFORENING

SANKT DOMINIKUS KLOSTER

SANNHETENS ORD BIBELSENTER

SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN)

SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF)

SENIORDANS NORGE

SENIORSAKEN

SENTER FOR TRO OG MEDIER

SENTERUNGDOMMEN

SENTRUM KIRKEN

SENTRUMKIRKEN, RINGERIKE

SEX OG POLITIKK - FORENING FOR SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER

SJETNE BYDELSHUS

SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET

SKADEFOREBYGGENDE FORUM

SKEIV UNGDOM

SKEIV VERDEN

SKJOLDASTRAUMEN BYGDALAG

SKJÆRGÅRDS LIVE

SKRIM HYTTEEIERFORENING

SKUDENES BEDEHUS

SLEKT OG DATA

SLEMMESTAD BÅTFORENING

SOLVIKEN BÅTFORENING

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

SOSIALISTISK UNGDOM

SPILLAVHENGIGHET-NORGE

SPIRE

STATENS VEGVESENS PENSJONISTFORBUND

STEFANUSALLIANSEN

STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND

STIFTELSEN ALNA RIDESENTER

STIFTELSEN ALS NORSK STØTTEGRUPPE

STIFTELSEN ARKEN

STIFTELSEN ARKIVET

STIFTELSEN AUR PRESTEGARD

STIFTELSEN BARNAS FYSIOTERAPISENTER

STIFTELSEN BODIN 4H-GÅRD

STIFTELSEN DINA

STIFTELSEN DISSIMILIS

STIFTELSEN ELDEN

STIFTELSEN ENERGIMØLLA DRIFT

STIFTELSEN ESPELAND FANGELEIR

STIFTELSEN EUROPA I FOKUS

STIFTELSEN EVANGELIESENTERET

STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN

STIFTELSEN FOLKEN

STIFTELSEN FONTENE

STIFTELSEN FONTENEHUSET BERGEN

STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS

STIFTELSEN FONTENEHUSET PÅ KONGSBERG

STIFTELSEN FRANSISKUSHJELPEN

STIFTELSEN FRILUFTSSYKEHUSET

STIFTELSEN GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN

STIFTELSEN GRAN FRIVILLIGSENTRAL

STIFTELSEN HJELP TIL RUSSLAND

STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ

STIFTELSEN HUDØY

STIFTELSEN HULEN

STIFTELSEN HÅPETS STJERNE STAR OF HOPE NORWAY

STIFTELSEN KIRKELIG RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

STIFTELSEN KIRKENS SOSIALTJENESTE

STIFTELSEN KPK-UKRAINA

STIFTELSEN KRISTEN TJENESTE

STIFTELSEN LIVET ETTER SONING

STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE

STIFTELSEN NAVIGATØRENE NORGE

STIFTELSEN NORDLAND MUSIKKFESTUKE

STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE

STIFTELSEN NORSK NØDHJELP

STIFTELSEN NORSK REVYFAGLIG SENTER

STIFTELSEN NY START I ØST

STIFTELSEN NYE FYLLINGSDALEN TEATER

STIFTELSEN NYTT OSEBERGSKIP

STIFTELSEN OASE

STIFTELSEN ORGANDONASJON

STIFTELSEN PARTNERS NORGE

STIFTELSEN POSITIV OPPVEKST

STIFTELSEN REDD DYRA TELEMARK

STIFTELSEN RETRETTEN

STIFTELSEN RETTFERD FOR TAPERNE

STIFTELSEN RINGSAKEROPERAEN

STIFTELSEN RISØR KAMMERMUSIKKFEST

STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET

STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO

STIFTELSEN SENTERMENIGHETEN

STIFTELSEN SENTRUMKIRKEN

STIFTELSEN SESAM

STIFTELSEN SHALAM

STIFTELSEN SKIEN DIAKONALE SENTER

STIFTELSEN SKJÆRGÅRDSGOSPEL

STIFTELSEN SOR

STIFTELSEN SOUND OF HAPPINESS KOMPETANSESENTER

STIFTELSEN STUDENTKROA I BØ

STIFTELSEN SYKEHUSBARN

STIFTELSEN TAMILSK RESSURS OG VEILEDNINGSSENTER

STIFTELSEN TELEMARKFESTIVALEN

STIFTELSEN TRO HÅP KJÆRLIGHET

STIFTELSEN TROMSØ FONTENE

STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG

STIFTELSEN UNGDOMSSYMFONIKERNE - NORGES NASJONALE UNGDOMSORKESTER

STIFTELSEN VEIEN UT

STIFTELSEN VIGSNES GRUBEOMRÅDE

STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN

STIFTELSEN VÅLE PRESTEGÅRD

STIFTELSEN WAYBACK KRISTIANSAND

STIFTELSEN YME

STIFTINGA DET HISTORISKE TUNET PÅ LYNGHEIM

STIFTINGA GRANNEHJELPA

STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN

STIFTINGA MÅLROCK

STIFTINGA TYSNESFEST

STIFTINGA UTKANT

STINE SOFIES STIFTELSE

STOFFSKIFTEFORBUNDET

STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON

STORFJORDENS VENNER

STORHOLMEN BÅTFORENING

STRAND PINSEMENIGHET KLIPPEN

STRAUMEN BÅTLAG

STRØMMESTIFTELSEN

STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND

STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM

STØTTEFORENINGEN FOR KREFTRAMMEDE

STØTTEKOMITEEN FOR VEST-SAHARA

SUB CHURCH

SUNNAASSTIFTELSEN

SUNNDAL MUSEUMSLAG

SURNADALSØRA VELFORENING

SVELGEN SAMFUNNSHUS

SYKEHUSKLOVNENE

SYKLISTENES LANDSFORENING

SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION

SØNDAGSSKOLEN NORGE

SØNDRE NORSTRAND MUSLIMSKE SENTER

SØRLANDSKIRKEN

TANKESMIEN SKAPERKRAFT

TAWFIIQ ISLAMSK SENTER

TAWFIIQ KULTURHUS

TAX JUSTICE NETWORK - NORGE

TEATERVENNER NORGE

TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TEMPELRIDDERORDENEN

TENNFJORD OG EIDSVIK SMÅBÅTLAG

THE AMERICAN LUTHERAN CONGREGATION

THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY

THORLEIF DAHLS KULTURBIBLIOTEK

TINGVOLL MUSEUMSLAG

TINNLØYPA

TRANSFORM

TRANSNATIONAL ARTS PRODUCTION (TRAP)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE

TRANØY BÅT OG VELFORENING

TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER

TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISER

TROENS LIV BIBELSENTER

TROSGNISTEN MISJON

TRÆNAFESTIVALEN

TYIN-FILEFJELL TURLØYPER

TØNSBERG PINSEKIRKE BETANIA

ULLENSAKER FRIVILLIGSENTRAL

UNG I KOR

UNG KIRKESANG

UNG KREFT

UNGDOM MOT EU

UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGE FUNKSJONSHEMMEDE

UNGE HØYRES LANDSFORBUND

UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE

UNICEF-KOMITEEN I NORGE

UTENRIKSDEPARTEMENTET

UTVIKLINGSFONDET

VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG

VELLENES FELLESORGANISASJON

VENNSKAP NORD/SØR

VESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING

VESTLANDSKE TEATERSENTER

VETERANFORBUNDET SIOPS - SKADDE I INTERNASJONALE OPERASJONER

VETERANSKØYTA HAVBLIKK

VIKEBYGD MOTORBÅTFORENING

VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL

VIKERFJELL SKILØYPER

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING

VINEYARD NORGE SUPPORT

VINTERFESTUKA STIFTELSE

VISJON BIBEL CENTER

VISJONSKIRKEN

VOKAL NORD

VW AUDI CLUB NORWEGEN

VÅRRES REGIONALT BRUKERSTYRT SENTER MIDT NORGE

WATOTO SCANDINAVIA

WAY FORWARD

WAYBACK BERGEN - STIFTELSEN LIVET ETTER SONING

WILD X

WILLOW CREEK NORGE

WYCLIFFE

XERCIZE

YOUNG LIFE NORGE

YOUTH FOR UNDERSTANDING

Y'S MEN INTERNATIONAL REGION NORGE

ØVRE EIK-KORSALEN VELFORENING

ÅLESUND TEATERFESTIVAL

ÅPNE DØRER

ÅSTDALEN TURLØYPER

ÅSTVEITVÅGEN BÅTLAG