Høring om endringer i representasjonsregelverket

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om ansattes rett til representasjon i foretaks styrende organer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2017