Høring om forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - Krav til regnskap mv.

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser om private universiteter, høyskoler og fagskoler vedrørende krav til regnskap mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.11.2017