Høring om endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Forslaget innebærer at fylkeskommunen får en plikt til å betale skoleplasser på videregående nivå i andre fylker og at elevene gis rett til inntak i andre fylker når det er ledig kapasitet. Videre foreslår departementet endringer i loven for å legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne følge opplæringen på videregående nivå. Høringsnotatet inneholder også en klargjøring av når opplæringsplikten opphører ved utenlandsopphold og et forslag om å ta ut anbefalingen i opplæringsloven om maksimal skolestørrelse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2015