Høring om NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring

Ved kongelig resolusjon av 5. desember 2008 nedsatte regjeringen Stoltenberg II et utvalg for å gjennomføre en bredt anlagt offentlig utredning om Norges sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av klimaendringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.03.2011