Høring om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Departementet sender på høring forslag om å endre skikkethetsforskriften. Skikkethetsvurdering benyttes i lærer- og helse- og sosialfagsutdanninger, og skal sikre at studentene har de personlige og faglige evnene som er nødvendig for å kunne utøve yrket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2015