Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om Statens innkrevingssentral og særnamsmannskompetanse

Høring av forslag om lovhjemmel som gir Statens innkrevingssentral særnamsmannskompetanse og utvidet motregningsadgang ved innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/1167 SL HS/KR

2.07.2002

Vedlagt følger høringsnotat av i dag om lovhjemmel for Statens innkrevingssentral til å tvangsinnfordre ubetalt årsavgift for 2002 og senere år.

Høringsfristen er satt til 15. august 2002.

Med hilsen

Unni Raadim e.f.
kst. avdelingsdirektør

Hilde Slupphaug
rådgiver

Til toppen