Høring på forslag til justeringer i prisutjevningsordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet viser til SLFs evaluering av de konkurransepolitiske tiltakene i prisutjevningsordningen for melk (Rapport-nr: 22/2012 av 31.10.2012) og høringsmøte 03.12.12. Departementet sender med dette sitt forslag til justeringer i prisutjevningsordningen ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet viser til SLFs evaluering av de konkurransepolitiske tiltakene i prisutjevningsordningen for melk (Rapport-nr: 22/2012 av 31.10.2012) og høringsmøte 03.12.12. Departementet sender med dette sitt forslag til justeringer i prisutjevningsordningen ut på høring.