Høring om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2017