Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.01.2017