Høring — rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høringsfrist: 15. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006

  • Høringsfrist: 15.09.06

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat – rapport fra arbeidsgruppe (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

----------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 41 (2006–2007) 30. mars 2007 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Forslagene som omhandler fag- og yrkesopplæringen er behandlet i proposisjonens kapittel 6. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.