Ot.prp. nr. 41 (2006-2007)

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova. <BR />Tilråding frå Kunnskapsdepartementet av 30. mars 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget