Høring - Regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner

Høringsfrist 25. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.02.2005

  • Høringsfrist: 25.02.05
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format
 
 
 

Resultat:
Markedet skal observeres i en toårs periode før eventuelle konkurransefremmende tiltak blir iverksatt.