Høring om rett til barnehageplass for barn født i november

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i barnehageloven på høring. I høringen foreslås det at barn født i november får rett til barnehageplass innen den måneden barnet fyller ett år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2017