Høring Rett til barnehageplass for barn født i november

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i barnehageloven på høring. I høringen foreslås det at barn født i november får rett til barnehageplass innen den måneden barnet fyller ett år.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.02.2017