Høring - utkast til forskrift om opplysningsplikt og bevissikring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette utkast til ny forskrift om opplysningsplikt og bevissikring på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2013