Høring - Utkast til forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for gjess

Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås. Fastsatt 15.02.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2006