Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Høring: Beitearealer for gjess

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har sendt forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for gjess ut på høring. Det er avsatt 2 millioner kroner for 2006, over LUF i jordbruksoppgjøret 2005.

Høring: Beitearealer for gjess

Landbruks- og matdepartementet har sendt utkast til forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for gjess ut på høring. Det er avsatt 2 millioner kroner for 2006, over LUF i jordbruksoppgjøret 2005.
 

Det har de senere år vært gjennomført flere prosjekter der det er utredet skader og konflikter som følge av beiting av gås på dyrka mark. I arbeidet med forskriftsutkastet er det lagt vekt på å nyttegjøre seg kunnskapen og de erfaringene som er gjort.

Til toppen