Høring - utkast til forskrift til lov om obligatorisk tjenestepensjon - fiskerisektoren

Høringsfrist: 15. desember 2006

Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om behandling av godtgjørelse til fiskere i forhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. desember 2006
  • Høringssvar blir publisert fortløpende i pdf-format
Resultat: Forskrift av 20.12.2006 om behandling av godtgjørelse til fiskere i forhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (Lenke til Lovdata)