Forslag til endringer i opptaksforskriften og fagskoleforskriften for personer med oppholdstillatelse etter utlendingsloven kapittel 4

Kunnskapsdepartementet legger frem forslag til endringer i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgare utdanning (opptaksforskriften) og forskrift 11. juli 2019 nr. 1005 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.06.2022

Vår ref.: 22/2820

Høring - Forslag til endringer i opptaksforskriften og fagskoleforskriften.

Kunnskapsdepartementet legger frem forslag til endringer i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgare utdanning (opptaksforskriften) og forskrift 11. juli 2019 nr. 1005 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). Endringsforslagene gjelder for personer med oppholdstillatelse etter lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) kapittel 4. Forslaget har sin bakgrunn i krigen i Ukraina.

For å sikre at endringene i forskriftene skal kunne tre i kraft før studiestart høsten 2022 må regelendringer fastsettes før sommeren. Det er derfor nødvendig å sette en kort høringsfrist. Departementet ber om innspill senest fredag 10. juni 2022.

Det bes om at høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no).
Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Høringen finnes på www.regjeringen.no/id2915673 og høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.Med hilsen 


Joakim Bakke (e.f.)
avdelingsdirektør                                                       Pia Solli Sellereite
                                                                                      seniorrådgiver • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Agder kunstfagskole
 • AOF Vestland
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Asker Kunstfagskole
 • Astrologiskolen Herkules AS
 • Beverage Academy AS
 • Bårdar Akademiet AS
 • CAE Oslo Aviation Academy AS
 • Centric IT Academy
 • Designinstituttet
 • Din Kompetanse AS
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen Rogaland
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Idéfagskolen
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Stunt Academy as
 • Jusutdanning AS
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Kunstskolene
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • NKI AS
 • Nordland Fagskole
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Interiørskole AS
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Havbruksfagskole AS
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • OSM Aviation Academy AS
 • Pilot Flight Academy AS
 • Samisk videregående skole
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Studieforbundet AOF Norge
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ålesund kunstfagskole
 • Statsministerens kontor
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 1. juli-senteret
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nord universitet
 • Norges forskningsråd
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statped
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • NLA Høgskolen
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Norsk studentorganisasjon
 • Oslo kommune – Utdanningsetaten
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Sametinget
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Studieforbundet AOF Norge
 • KS