Høring - NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

Finansdepartementet sender med dette NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.06.2018