Høringsnotat om endringer i rettsgebyrloven

Høring med forslag om å øke rettsgebyret for 2016 i tråd med kostnadsutviklingen siden 2006, og om å flytte rettsgebyrets størrelse fra lov til forskrift fra 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.08.2015