Prop. 10 L (2015–2016)

Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven slik at nytt rettsgebyr (R) blir 1 025 kroner. Rettsgebyret er et grunngebyr som danner utgangspunkt for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. Gebyret som betales for disse tjenestene er sammensatt av grunngebyret R og en multiplikator. Rettsgebyret har stått urørt siden 2006, og proposisjonen foreslår en økning tilsvarende utviklingen i konsumprisindeksen. Proposisjonen foreslår samtidig å senke enkelte multiplikatorer av hensyn til svakerestilte grupper og prinsippet om selvkost, noe som innebærer en reduksjon av gebyret for domstolenes behandling av mortifikasjon og dødsboskifter, samt som gir en gebyrøkning som er lavere enn konsumprisindeksen for namsmannens behandling av utleggsaker.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget